Deelnemen aan klinische studies

Wie als patiënt of vrijwilliger deelneemt aan klinische tests, wordt steeds volledig geïnformeerd over het verloop van het onderzoek. De deelnemers geven dan ook pas hun toestemming nadat ze alle informatie hebben ontvangen en begrepen. Bovendien kunnen ze hun deelname op elk moment stopzetten.

Hun deelname is van cruciaal belang omdat het bijdraagt aan een beter begrip van het ziektebeeld en de ontwikkeling van nieuwe therapieën en behandelingen. Internationale kwaliteitsnormen bepalen het verloop van het klinisch onderzoek. Farmaceutische bedrijven dienen zich te houden aan uiterst strikte richtlijnen voor het voeren van klinisch onderzoek. Hierbij worden uiteraard steeds de basisprincipes gerespecteerd wat betreft de bescherming van de deelnemers aan de klinische studies. De klinische studies worden voorafgaand goedgekeurd door een onafhankelijke ethische commissie die bovendien voortdurend moet toezien op de veiligheid van de patiënten.