Ernstige complicaties van hemofilie

Bij hemofilie doen zich vier frequente en ernstige complicaties voor:

  • bloedingen,
  • vorming van inhibitoren,
  • gewrichtsaandoeningen (artritis en synovitis) ,
  • met hemofilie gepaard gaande pijn.

Dit gedeelte behandelt vooral de behandeling van bloedingen, gewrichtsaandoeningen en hemofiliegebonden pijn, alsook welke de aanhoudende symptomen zijn van bloedingen en welke vaker lijken voor te komen op volwassen leeftijd. We leggen uit hoe de verschillende problemen kunnen behandeld en soms zelfs vermeden worden.

Indien bij uw volwassen zoon of dochter hemofilie werd vastgesteld tijdens zijn/haar kinderjaren, kent u deze complicaties al. Met een beetje geluk werden hun bloedingen snel behandeld en bent u waakzaam geweest bij de controle van therapeutische resultaten, aangezien deze acties preventieve maatregelen zijn in de ontwikkeling van deze gewrichtsaandoening en zijn gepaard gaande pijn.

Indien de diagnose bij uw volwassen zoon of dochter later in zijn/haar leven is gesteld, draagt een snelle behandeling en ondersteuning van de bloedingen bij tot het behoud van de gezondheid van de gewrichten en het verzekeren van zijn/haar toekomst zonder pijn.