Van de eerste schooljaren tot...

.… u grootouder wordt !

Dit deel is bedoeld om ouders informatie te geven over hoe een kind met hemofilie kan worden grootgebracht, welke tools en steunnetwerken er zijn voor elke levensfase - van de geboorte tot het leven als volwassene - en biedt daarnaast ook antwoorden op courante vragen van ouders.

Kinderen gaan elke dag opnieuw grote uitdagingen aan: ze leren stappen, praten en eenvoudigweg zichzelf zijn. Deze uitdagingen zijn meestal leuk en boeiend. In dat opzicht verschillen kinderen met hemofilie niet van andere kinderen. Ze genieten van het leven en zijn net zoals andere kinderen. Tijdens hun eerste levensjaren kampen ze echter met bijkomende uitdagingen.

Nadat u tijdens de eerste levensjaren met succes een gezond en gelukkig kind hebt grootgebracht, kunt u uw kind nu zien opgroeien tot een zelfstandige persoon. Denk erom dat een van de belangrijkste doelstellingen van alle ouders erin bestaat aan hun kinderen te tonen hoe ze zelfstandig kunnen worden. De volgende delen, de adolescentie, volwassen worden, gezin en zwangerschap en het leven als volwassene, bevatten informatie, tips en tools voor elke stap in het leven van uw kind, van de adolescentie tot het ogenblik waarop ze zelf vader of moeder worden.

Synovitis en artritis voorkomen

De beste manier om gewrichtsletsels tegen te gaan, bestaat erin bloedingen in de gewrichten te voorkomen. De behandeling met een stollingsfactor kan worden toegediend vooraleer de bloedingen zich voordoen. Personen met ernstige hemofilie krijgen twee tot drie keer per week infusen met bloedstollingsfactor. Wie lijdt aan matige hemofilie krijgt af en toe bloedstollingsfactor toegediend vooraleer deel te nemen aan sportactiviteiten of andere activiteiten waarbij de gewrichten extra belast worden en er bloedingen kunnen ontstaan.